Google Seo ưu tiên Index các website sử dụng https

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.

google-uu-tien-https
Google Seo ưu tiên index các website sử dụng HTTPS

SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghiệp được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

Một nguồn tin tin cậy cho hay Google đang ưu tiên Index website sử dụng giao thức SSL – HTTPS trước những website không sử dụng https.

Zineb Ait Bahajji của Google đã thông báo vấn đề này. Google bắt đầu cho index trang HTTPS trước trang HTTP tương đương với nó. Điều này có nghĩa là nếu như trang của bạn có các URL HTTP, Google sẽ xem liệu trang đó có index được dưới dạng HTTPS không. Nếu như có thì Google sẽ index nó và đưa vào kết quả tìm kiếm.

Điều kiện này bao gồm:

  • Nó không chứa các thành phần không an toàn
  • Nó không bị block trong file robots.txt
  • Nó không redirect người dùng về trang HTTP không an toàn
  • Nó không sử dụng thẻ rel= “canonical” link tới trang HTTP
  • Nó không chứa noindex trong robots
  • Nó không có các link out tới URL HTTP cùng host
  • Các URL HTTPS có trong sitemap hoặc các link HTTP không chứa trong sitemap
  • Server được xác nhận giao thức TLS
  • Yếu tố đầu tiên là quan trọng nhất, trang không chứa các thành phần không an toàn. Các thành phần này bao gồm: hình ảnh, các mã nhúng, video…

Đây là tất cả những nỗ lực của Google để làm cho môi trường web an toàn hơn.

Rate this post