doanh nhan tre

Ông Chủ Shin Coffee Và Câu Chuyện Khó Khăn Không Làm Chùn Bước

Đã từng bỏ học đi rẫy cà phê, đã từng khởi nghiệp và thất bại...